Congress travel in Finland

helsinki-talinnaThe amount of different congresses held in Finland has increased, regardless of the economic depression. In 2012 there were 595 congresses and conventions and now the figure is 708. The attendance rate was 79,000, which means that Finland got income of €130 million from tourism. The figure for 2010 was €72 million, so there was nearly 100% growth.

TOP 5 most popular host cities are:

  1. Helsinki,
  2. Espoo,
  3. Tampere,
  4. Turku,
  5. Jyväskylä

The capital region hosts over 50 per cent of all international congresses held in Finland – important and big scale events are held in all of the big cities, like Helsinki, all through the year, some also include Tallinn, Estonia.

The last best year was 2013, but 2014 exceeded even those figures, in spite of our fears that the economic slump would make its mark on the figures. Congress travel is a one of the more positive exceptions in the country’s economic state. Particularily when compared to tourism in general where the growth is not happening. The huge decline in the number of Russian tourists has been a challenge to leisure travel industry, who are now turning to Europe, like Tallinn, and Asia for new growth. Congress travel agents have also been able to realise the opportunities for industry growth in Asia.

Konferenssien määrä Suomessa on kasvanut lamasta huolimatta. Vuonna 2012 Suomessa pidettiin 595 konferenssia ja vuonna 2014 luku on jo 708. Osallistujien määrä on myös kasvanut 79 000 kävijään. Maahan tulee tuloa kävijöiden toimesta 130 miljoonaa euroa, joa on lähes kaksinkertainen summa verrattuna vuoden 2010 72 miljoonaan.

Suosituimmat 5 isäntäkaupunkia ovat:

  1. Helsinki
  2. Espoo
  3. Tampere
  4. Turku
  5. Jyväskylä

Pääkaupunkiseutu isännöi yli 50% kaikista tapahtumista Suomessa – suuria ja merkittäviä tapahtumia järjestetään kaikissa isoissa kaupungeissa ympäri vuoden. Mm. Helsingissä sekä myös hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitsevassa Tallinnassa, johon kongressivieraat voivat tehdä vaikkapa päiväristeilyn. Helsinki-Tallinna laivamatka kestää vain 2 tuntia suuntaansa, joten se on todella kätevä ja nopea tapa tutustua myös Suomen etelä-naapuriin, jos aikaa jää.

Paras vuosi kongerssimäärällä mitattuna on ollut 2013, mutta 2014 on vieläkin kiireisempi vuosi vaikka luutiin lama-ajan heikentävän kasvua. Kongerssimatkailu onkin yksi positiivisista puolista maan taloudessa tällä hetkellä. Varsinkin, jos vertaa turismiin ja matkailuun yleensä, jossa kasvua ei juuri ole näkyvissä. Venäläisten matkailijoiden määrien suuri vähentyminen on luonut haasteita vapaa-ajanmatkailusektorille, joka onkin nyt kääntynyt Euroopan ja Aasian puoleen saadakseen uutta kasvua. Konferenssimatkojen välittäjät ovatkin saaneet uutta kasvua jo Aasian suunnalta.

Lisätietoa